Garantie

Wij garanderen de kwaliteit van de behandelingen. Mocht er onverhoopt iets niet helemaal goed zijn gegaan dan doen we ons best het euvel te herstellen. Neemt u hiervoor contact op met de praktijk.

Garantie perioden:
– Vullingen: 1 jaar
– Kroon en brugwerk: 5 jaar
– Prothese: nazorg gedurende 2 maanden na plaatsing
– Vullingen melkgebit: geen mogelijkheid op garantie
– Wortelkanaalbehandeling: geen mogelijkheid op garantie
– Parodontologie: geen mogelijkheid op garantie

 

Voorwaarden:

Regelmatige controle.
In de 12 maanden voorafgaand aan en in de 12 maanden na de dag waarop de behandeling is gedaan, is de patiënt minimaal 1x voor controle geweest bij de praktijk.

Goede mondhygiëne.
De kwaliteit van de behandeling kan alleen gegarandeerd worden als de mondhygiëne van de patiënt goed is en blijft.

Geen behandeling door derden.
Een andere tandarts heeft het behandelde element c.q. de elementen naderhand niet behandeld.

Overige voorwaarden & uitsluitingen:
o De patiënt gebruikt geen medicijnen/ middelen die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van de behandelingen.
o De patiënt heeft geen mondpiercing(s).
o Composietkronen zijn uitgesloten van garantie. Een composiet kroon is een minder sterk maar goedkoper alternatief dan een kroon of implantaat.
o De patiënt heeft geen openstaande schulden bij de praktijk.
o Overige voorwaarden door de tandarts te bepalen en met de patiënt te bespreken.