Huisregels

Huisregels Tandartspraktijk de Jol

 

  1. Voor pijnklachten kunt u bellen tussen 8 en 10 uur ‘s morgens, wij proberen u dan dezelfde dag nog een afspraak te geven. Deze regeling geldt alleen voor reguliere patiënten, d.w.z. die minimaal 1x per jaar voor controle komen en geen betalingsachterstand hebben.
  2.  Wij zijn verplicht een medische anamnese (vragenlijst betreffende voorgeschiedenis en relevante omstandigheden, mogelijke ziektes, aandoeningen en medicijngebruik) af te nemen. Deze krijgt u per post samen met de afspraak thuis gestuurd.
  3. Voor patiënten ouder dan 12 jaar wordt aangeraden om eens in de 2 jaar röntgenfoto’s te maken om het gebit goed te kunnen volgen.
  4. Voor nieuwe patiënten boven de 18 jaar die geen tandartsverzekering hebben geldt dat zij direct na de behandeling per pin of contant dienen te betalen.
  5. Voor patiënten met een tandartsverzekering geldt dat zij de eerste drie nota’s direct na de behandeling per pin of contant dienen te betalen. Na de eerste 3 nota’s krijgt u de factuur via Uwnota.nl.  Uwnota.nl is een factoring en clearing bedrijf, dat zorg draagt voor de incassering.
  6. Bij het eerste bezoek van een nieuwe patiënt wordt er een controle gedaan door de tandarts, en indien nodig 2 röntgenfoto’s gemaakt. De kosten hiervoor bedragen circa € 52. Indien wij de foto’s van uw vorige tandarts ontvangen hebben voor het eerste bezoek en deze niet ouder zijn dan 2 jaar hoeven er meestal geen foto’s gemaakt te worden, dit scheelt circa € 30. Daarnaast kan meestal bij het eerste bezoek tandsteen verwijderd worden zodat de patiënt daarvoor niet hoeft terug te komen, de kosten van tandsteen verwijderen zijn circa € 13 per 5 min, de benodigde tijd varieert van 5 tot meer dan 30 minuten.
  7. Techniekkosten boven de € 200 (kronen, bruggen, protheses) dienen voor aanvang van de behandeling betaald te worden. Na het plaatsen van het techniekwerk dient u het restant te betalen u krijgt dan ook een definitieve nota mee die de u zelf bij de zorgverzekeraar in kan dienen.
  8. Valt u onder Bewindvoering of Schuldsanering dan vragen wij u om ook de gegevens van uw bewindvoerder of schuldhulpverlener aan ons door te geven.
  9. Niet nagekomen afspraken worden altijd in rekening gebracht á € 15 per 10 minuten.
  10. Onbetaald gebleven nota’s worden overgedragen aan een incassobureau. Dit brengt extra kosten met zich mee.